Het klinkt niet echt gezellig een sollicitatiegesprek volgens de STAR methodiek en zelfs een beetje griezelig. Wel wordt deze methode best vaak toegepast in een sollicitatiegesprek door recruiters. Vaak om te komen tot concrete voorbeelden van jouw kwaliteiten en hoe je die hebt gebruikt in je vorige werk.

STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat

  • Situatie: Je gaat op zoek naar een situatie in het verleden waarin je ……… hebt gehandeld op je werk (op de stippels jouw kwaliteit)
  • Taak: Beschrijf kort wat de situatie was en het eventuele probleem. Licht jouw taak toe.
  • Actie: Welke acties heb je ondernomen in deze situatie. Hoe ben je tot het resultaat gekomen?
  • Resultaat: Wat is het resultaat geweest /hoe heb je het probleem opgelost?

Het kan handig zijn om van te voren na te denken over wat je gaat antwoorden als de STAR methodiek wordt gebruikt om vragen te stellen over jouw kwaliteiten. Het kan een gesprek een positieve wending geven als je je geschiktheid voor de functie kunt onderbouwen met concrete voorbeelden.

Deze pagina delen: